Patrick De Clerck

patrick de clerck dirigeerde de grootste muziekfestivals en concertreeksen in België (Handelsbeurs, KlaraFestival, European Gala Concerts en Ars Musica). Publiek en budget groeiden sterk in ‘moeilijke’ tijden. Hij voelt steeds meer behoefte aan mondiaal denken en dito projecten in de muziek. Patrick was curator van het New Horizons-festival in het Mariinsky-theater en is blij nauw verbonden te zijn met het Russian Concert Agency.


De meesten zijn het erover eens dat hij een gezonde geest heeft en probeert zijn lichaam fit te houden.

Hij droomt ervan weer motor te rijden, vrouw en dochter weerhouden hem. Woonde in Frankrijk, Italië en Rusland.

http://www.patrickdeclerck.com

dir@mpfb.org

The Team / L Equipe / De Ploeg

Alle functies in het team van Music Projects For Brussels worden ingenomen door ESCAPADISTEN: (ex)gevangenen en mensen in psychische zorg. Van nature fluctueert de groep.

Op dit moment doet Anne de boekhouding en het papierwerk zoals contracten,

Genevieve is verantwoordelijk voor het vertalen.

Natuurlijk een ex-gedetineerde voor beveiliging, kassa en publieksontvangst.

Anderen zoals Frederique en Ludo doen de scenografie: ervoor zorgen dat de ruimtes waarin we concerten geven er geweldig uitzien

crit.escapade@gmail.com